Redigering

Förhöj upplevelsen på dina filmer!

Redigera med ett proffs. Du bestämmer ordningen

Lägg till musik, texter, tala in själv på filmen

Ändra färg och ljus, förbättra ljudet m.m.

Bara fantasin sätter gränser.

Du bestämmer vi sköter tekniken