MWA Flashscan HD konverterar smalfilm bildruta för bildruta till t.ex. DVD, BluRay, USB eller valfritt annat media.

Film/Video

Smalfilm     Prishöjning inom kort

Bevara dina gamla minnen. Vi hjälper dig att överföra gamla 8 mm smalfilmer till valfri media.

Digitalisera dem innan de åldras för mycket och tappar färg och kvalite. Gör filmerna till HD kvalitet

De allra vanligaste filmformaten är dubbel-8 och super-8

 

Önskar du mer teknisk information så klicka på ovanstående menyn ”Teknik”.

 

Video

Det börjar nu också bli dags att överföra dina gamla videofilmer, banden blir med tiden avmagnitiserade och tappar sakta men säkert kvalite. Vi överför från och till de flesta analoga och digitala medier.

 

Mer teknisk information om videokonvertering får du under menyn ”Teknik”.

Eller ring teknik 0762-97 36 23