Vår utrustning & teknik

Smalfilm

Digitalscanning med den senaste tekniken. MWA Flashscan HD, filmar ruta för ruta med hjälp av laserteknik.

Går att få till DVD, HD Blu-ray, Mpg4, Mpg2, AVI, eller HD upp till 4k

Spara till hårddisk, USB-minne eller annat lagringsmedium.

Video och Ljud

Våra maskiner:  VHS, VHS-C, S-VHS, VCR SP/LP, Video 2000, Betamax, U-matic, U-matic Highband, Betacam SP, DigibetaDv-cam, DVC-Pro 25 och 50, Mini-Dv, Micro-MV, Dv-HDV, Video-8, High-8 Digital-8, Mini-DVD.

 

Går att få till DVD, HD Blu-ray, Mpg4, Mpg2, AVI, eller annat redigeringsbart format till Hårddisk, USB-minne eller annat lagringsmedium.

 

Trådband, Rullband, Kassetband, DAT-band, Musik MD disc, 3 olika sorters diktafonband,Vinylskivor, Stenkakor, trådband, etc.

Går att få till CD eller annat filformat till Hårddisk, USB samt annat lagringsmedia